Patrik Svensson är professor i humaniora och informationsteknik vid Umeå universitet och gästprofessor i digital humaniora vid UC Los Angeles. Han verksam både i USA och Sverige, men är för närvarande baserad i Los Angeles. Han var 2000-2014 föreståndare för HUMlab vid Umeå universitet. Under läsåret 2015-2016 var han verksam vid Graduate Center, City University New York.

Svenssons forskning handlar om digital humaniora (och kultur), infrastruktur, villkor för kunskapsproduktion, presentationskultur, humanioras utveckling och högskolans roll. Han har bland annat publicerat flera tongivade artiklar och böcker om digital humaniora. Den av Svensson och Erica Robles-Anderson (NYU) författade artikeln “’One Damn Slide After Another’: PowerPoint at Every Occasion for Speech” fick 2017 Mahoney-priset (läs pressmeddelande här). Svensson har en bakgrund som språkvetare och forskade tidigare om korpuslingvistik, lärande och språkutbildning. Han samförfattade bland annat en bok om Gotiska och har skrivit flera böcker om datorstött lärande. Han har totalt publicerat sex akademiska böcker. Bland pågående och planerat arbete kan nämnas ett bokprojekt om akademisk och samhällelig infrastruktur (för ett internationellt förlag), arbete med humanistisk infrastruktur i Sverige och en konferens om “Making Change” i Los Angeles.

Svensson har genom åren givit fler än 150 föreläsningar runt omkring i världen. Han har också lett flera seminarieserier (just nu UCLA Digital Humanities Seminar) och har organiserat ett tjugotal stora nationella och internationella konferenser på UCLA, KTH, Umeå universitet och City University New York. På svensk mark organiserade han senast en workshop om datadriven forskning inom humaniora på KTH (15 september 2017, tillsammans med Pelle Snickars). Han deltar i flera nationella, europeiska och internationella råd och nätverk.

Mer information finns här: professionell webbplats (med CV, bio, publikationer etc.), blogg (med dynamiskt innehåll), webbsida på Umeå universitet och webbsida på UCLA. Information om kommande och tidigare akademiska finns här. Citeringar i Google Scholar här. Emejladress: patrik@patriksv.com eller patrik.svensson@umu.se. Twitter: patriksv.