Patrik Svensson är forskare, författare och curator. Han var 2000-2014 föreståndare för HUMlab vid Umeå universitet och professor vid samma lärosäte mellan 2012 och 2020. Under läsåret 2015-2016 var han verksam vid Graduate Center, City University New York, och 2016-2020 var han gästprofessor vid UCLA i Los Angeles. Våren 2020 kommer han att vara fellow vid Swedish Collegium for Advanced Studies i Uppsala.

Svenssons forskning handlar om digital humaniora (och kultur), infrastruktur, villkor för kunskapsproduktion, presentationskultur, humanioras utveckling och samhälleliga roll, samt högskolans roll. Han har bland annat publicerat flera tongivade artiklar och böcker om digital humaniora. Den av Svensson och Erica Robles-Anderson (NYU) författade artikeln “’One Damn Slide After Another’: PowerPoint at Every Occasion for Speech” fick 2017 Mahoney-priset (läs pressmeddelande här). Svensson har en bakgrund som språkvetare och forskade tidigare om korpuslingvistik, lärande och språkutbildning. Han samförfattade bland annat en bok om Gotiska och har skrivit flera böcker om datorstött lärande. Han har totalt publicerat sex akademiska böcker.

Svensson har genom åren givit fler än 150 föreläsningar runt omkring i världen, exempelvis vid San Diego State University, Stanford University, University of Cambridge, King’s College London, UC Irvine och Melbourne University.   Han har också lett flera seminarieserier (just nu UCLA Digital Humanities Seminar) och har organiserat ett tjugotal stora nationella och internationella konferenser på UCLA, KTH, Umeå universitet, University of London, Kungliga biblioteket och City University New York (förteckning).  Han deltar i flera nationella, europeiska och internationella råd och nätverk, exempelvis de vetenskapliga råden för Dariah-EU, Cambridge Digital Humanities och Long Room Hub, Trinity College Dublin.

Citeringar i Google Scholar här. Emejladress: patrik@patriksv.com . Twitter: patriksv.